Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Accijnsheffing over door particulier ingevoerde tabakswaren

Alg - Arrest Hoge Raad - 19/00240 - ECLI:NL:HR:2021:51 - 15-01-2021

Jurisprudentie

Personenauto vormt verplicht privévermogen / toepassing 90%-regel

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01080, 19/01081, 19/01082, 19/01083, 19/01084, 19/01085, 19/01086, 19/01087 - ECLI:NL:GHARL:2021:178 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Gigoloservice via website / prestaties gekwalificeerd als bemiddelingsdienst

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01129, 19/01130, 19/01131 - ECLI:NL:GHARL:2021:71 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Compensatie van btw op re-integratietrajecten / bindende afspraak

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01696, 19/01697, 19/01698, 19/01699 - ECLI:NL:GHARL:2021:81 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Geen giftenaftrek op basis van onjuiste kwitanties

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00398, 20/00399 - ECLI:NL:GHDHA:2021:19 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Per-elementbenadering / renteaftrekbeperking deels buiten toepassing

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00547, 14/00548 - ECLI:NL:GHSHE:2020:4019 - 18-12-2020

Jurisprudentie

Onterechte toerekening van vermogen SPF

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/1364 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5908 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Btw-plicht / erkenning van advocaat als instelling van sociale aard?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑846/19 - ECLI:EU:C:2021:17 - 14-01-2021

Jurisprudentie

Regionale kortingsregeling voor tanken aan de pomp niet strijdig met EU-richtlijn

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑63/19 - ECLI:EU:C:2021:18 - 14-01-2021

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkheid btw-schuld / geen uitbreiding voor vertragingsrente

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑4/20 - ECLI:EU:C:2021:12 - 14-01-2021

Volgende