Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Naheffing / niet voldaan aan voorwaarden fiscale eenheid

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/1959 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3550 - 13-07-2021

Jurisprudentie

Tegen invorderingsmaatregelen staat geen beroep bij de bestuursrechter open

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/4104 - ECLI:NL:RBDHA:2021:3462 - 30-03-2021

Jurisprudentie

Onbetaald gebleven kansspelbelasting / bestuurdersaansprakelijkheid

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/450 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3569 - 15-07-2021

Jurisprudentie

Verzoek om inzage persoonsgegevens ten onrechte afgewezen

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/4638 - ECLI:NL:RBNHO:2021:6040 - 18-06-2021

Jurisprudentie

Toepassing artikel 18 belastingverdrag Nederland-België / bronstaatheffing

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/4905 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3567 - 15-07-2021

Jurisprudentie

Ingehouden loonheffing kwalificeert niet als aftrekbare gift

IB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00703 - ECLI:NL:GHARL:2021:6738 - 13-07-2021

Jurisprudentie

Negatief netto privé / navordering en vergrijpboetes

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6288 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3455 - 08-07-2021

Jurisprudentie

Artikel 10a Wet VpB 1969 / overnameschuld / groepsfinanciering / geen renteaftrek

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03948 - ECLI:NL:PHR:2021:666 - 29-06-2021

Jurisprudentie

Toepassing renteaftrekbeperking in een private-equitystructuur

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03946 - ECLI:NL:PHR:2021:665 - 29-06-2021

Jurisprudentie

Verlies van € 100.000 door fraude / juiste box 3-heffing

IB - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 19/4129 - ECLI:NL:RBNNE:2021:555 - 18-02-2021

Volgende