Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Nultarief op transacties met auto’s ten onrechte toegepast / naheffing en boetes

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00707 en 18/00708 - ECLI:NL:GHSHE:2020:131 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Optievoordeel in 2012 genoten / vermindering in verband met eerdere heffing

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00226 - ECLI:NL:GHSHE:2020:136 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Juiste heffing kolenbelasting

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00711 en 18/00712 - ECLI:NL:GHSHE:2020:132 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen: Andalusische bankenbelasting strijdig met VWEU?

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-712/19 - 04-11-2019

Jurisprudentie

Bepalingen in Weense belasting op wedterminals strijdig met EU-recht?

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-711/19 - 30-10-2019

Jurisprudentie

Bepalingen in Weense belasting op wedterminals strijdig met EU-recht?

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-711/19 - 30-10-2019

Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd over uitkering / geen aanvulling op pensioen

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00747 - ECLI:NL:GHSHE:2020:133 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Echtscheiding / ongelijke eigendomsverhouding / aftrek hypotheekrente

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7430 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5946 - 31-12-2019

Jurisprudentie

Onzakelijke borgstelling / geen afwaardering regresvordering

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5477 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5908 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑274/14 - ECLI:EU:C:2020:17 - 21-01-2020

Volgende