Keuze rechtsvorm

Alles over

Van IB naar bv

Over dit thema

Dit themadossier behandelt de omzetting van een eenmanszaak, of een vennootschap onder firma, in een bv. Zowel de geruisloze overgang als de gewone inbreng met afrekening komt aan de orde.

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Omzetting in bv

VPB Almanak - 01-01-2018

BTW Almanak

Bedrijfsbeëindiging en faillissement

BTW Almanak - 01-07-2018

IB Almanak

Wanneer (omzetting in) een bv?

IB Almanak - 01-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Geactualiseerd verzamelbesluit over lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/816 - 03-06-2014

Besluiten

Gewijzigde standaardvoorwaarden voor geruisloze omzetting in BV toegelicht

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/3599M - 30-06-2010

Besluiten

Inbreng in een BV voorafgaand aan emigratie

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/882M - 03-08-2004

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Participant in scheepvaart-CV mag zijn participatie geruisloos omzetten in een BV

IB / VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 13/00455 - ECLI:NL:GHAMS:2015:811 - 12-03-2015

Jurisprudentie

Aangezien alleen de feitelijke leiding hetzelfde bleef, was staking van de onderneming beoogd

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00378 (BZ6451) - 08-01-2013

Jurisprudentie

Inbreng van melkveehouderij gevolgd door emigratie is op zich onvoldoende om geruisloze inbreng te weigeren / verwijzing voor onderzoek naar wijziging onderneming

IB - Arrest Hoge Raad - 08/01448 - ECLI:NL:HR:2010:BK4523 - 19-03-2010

...Meer

Nieuws

Nieuws

Eens gekozen blijft gekozen

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT180103 - 11-01-2018

Nieuws

Fiscaliteit en de rechtsvorm van ondernemingen

IB / VPB - CPB - CPB Policy Brief 2017/12 - 19-12-2017

Nieuws

Nieuwe mogelijkheden voor de geruisloze inbreng in een BV

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT100712 - 30-07-2010

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De beschermende werking van de bv

VPB - 01-05-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Thema Start onderneming: is de bv nog interessant?

IB / VPB / BTW - 01-01-2018 - R.J. Meijer

...Meer