Keuze rechtsvorm

Alles over

Bedrijfsoverdracht bij leven van een IB-ondernemer

Over dit thema

In dit dossier worden de verschillende mogelijkheden en gevolgen van bedrijfsopvolging behandeld, in het bijzonder de doorschuiffaciliteiten. Het gaat hier om de overdracht/voortzetting van een IB-onderneming.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Faciliteit bij bedrijfsopvolging

IB Almanak - 01-01-2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Aandelentransactie

Fiscale wijzer Bedrijfsoverdracht - 01-01-2019

Fiscale wijzer

Activa-passivatransactie

Fiscale wijzer Bedrijfsoverdracht - 01-01-2019

Fiscale wijzer

Overnemende dga

Fiscale wijzer Bedrijfsoverdracht - 01-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van besluiten over geruisloze doorschuiving

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-64996 - 14-05-2018

Besluiten

Nieuw verzamelbesluit aanmerkelijk belang

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-27139 - 09-03-2018

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Besluit ondernemersfaciliteiten overdrachtsbelasting

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB/2013/1130M - 10-07-2013

Besluiten

Samenvoeging en actualisering besluiten overdrachtsbelasting en ondernemingsfaciliteiten

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-50125 - 25-05-2018

Besluiten

Verzamelbesluit aanmerkelijk belang naar aanleiding van wijzigingen in ab-regeling per 2010

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/101M - 04-09-2012

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vrijstelling voor als onderdeel van bedrijfsoverdracht verkregen onroerende zaken

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01058 - ECLI:NL:GHARL:2017:6787 - 15-08-2017

Jurisprudentie

Evenredige toerekening latente IB-schuld aan schenking

IB / S&E - Arrest Hoge Raad - 16/02345 - ECLI:NL:HR:2017:674 - 14-04-2017

Jurisprudentie

Bedrijfsopvolgingsregeling en OZL / betekenis van doorkijkarresten

WBR - Arrest Hoge Raad - 17/04543 - ECLI:NL:HR:2018:2110 - 30-11-2018

...Meer

Nieuws

Nieuws

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging verruimd

WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT20180508 - 31-05-2018

Nieuws

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht aandelen aan familie

WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT170704 - 17-07-2017

Nieuws

Kabinet repareert bedrijfsopvolgingsregeling na arrest Hoge Raad

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 01-07-2016

Nieuws

Kabinet scherpt bedrijfsopvolgingsfaciliteit aan naar aanleiding van Hoge Raad-arrest

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT160704 - 12-07-2016

Nieuws

Bedrijfsopvolgingsregeling alleen verruimd voor sommige landbouwondernemingen

S&E / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT151106 - 26-11-2015

Nieuws

Overdracht gaat bij veel familiebedrijven mis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 07-04-2016

Nieuws

Gedeeltelijk voorbehoud stille reserve en toepasselijkheid landbouwvrijstelling

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT161001 - 06-10-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De ins en outs van de bedrijfsoverdracht

Alg - 01-07-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wat is mijn bedrijf waard?

IB / VPB - 01-07-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De zaak als pensioen?

IB / P&L / S&E - 01-07-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Overnemen en geen geld

Alg - 01-07-2018 - R.J. Meijer

...Meer