Keuze rechtsvorm

Alles over

Gebruikelijkloonregeling

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Dga als werknemer

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Pensioenuitkering telt niet mee bij vaststelling gebruikelijk loon

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03798 t/m 16/03800 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4426 - 12-10-2017

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon dat deels niet is uitbetaald, is toch genoten

IB / LB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00871 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1639 - 29-05-2018

Jurisprudentie

Heffing over fictief salaris van in Portugal wonende ab-houder / staat het verdrag Nederland-Portugal aan heffing in de weg?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/04982 - ECLI:NL:PHR:2016:369 - 28-04-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Afroommethode kan niet als hoofdregel worden toegepast

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT160204 - 16-02-2016

Nieuws

Coöperatiebestuurder is geen ondernemer en moet zichzelf gebruikelijk loon toekennen

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170901 - 07-09-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Op wie lijk ik het meest?

LB - 01-05-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

Gebruikelijk loon bestuurder vennootschap

LB / VPB / IB - 01-10-2018 - G. Gelling

...Meer