Keuze rechtsvorm

Alles over

Gebruikelijkloonregeling

Over dit thema

Een directeur-grootaandeelhouder heeft een dermate grote invloed op de gang van zaken binnen zijn bv dat hij ook zijn salaris zelf zou kunnen vaststellen en hierdoor een (onbedoeld) voordeel zou kunnen behalen. Daarom is bepaald dat een aanmerkelijkbelanghouder die arbeid verricht voor zijn bv een loon wordt geacht te ontvangen dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden, ook wel bekend als de gebruikelijkloonregeling. In dit dossier wordt ingegaan op de gebruikelijkloonregeling.

Meer over dit thema

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Dga als werknemer

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Pensioenuitkering telt niet mee bij vaststelling gebruikelijk loon

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03798 t/m 16/03800 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4426 - 12-10-2017

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon dat deels niet is uitbetaald, is toch genoten

IB / LB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00871 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1639 - 29-05-2018

Jurisprudentie

Heffing over fictief salaris van in Portugal wonende ab-houder / staat het verdrag Nederland-Portugal aan heffing in de weg?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/04982 - ECLI:NL:PHR:2016:369 - 28-04-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Afroommethode kan niet als hoofdregel worden toegepast

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT160204 - 16-02-2016

Nieuws

Coöperatiebestuurder is geen ondernemer en moet zichzelf gebruikelijk loon toekennen

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170901 - 07-09-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Op wie lijk ik het meest?

LB - 01-05-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

Gebruikelijk loon bestuurder vennootschap

LB / VPB / IB - 01-10-2018 - G. Gelling

...Meer