Keuze rechtsvorm

Alles over

Auto van de zaak: autokostenfictie

Over dit thema

Een onderneming die auto's van de zaak ook voor privégebruik ter beschikking stelt, krijgt in verschillende opzichten te maken met de autokostenfictie. Dit dossier gaat in op deze autokostenfictie. Relevante aandachtspunten zijn overzichtelijk in beeld gebracht.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Auto van de werkgever

IB Almanak - 01-01-2023

IB Almanak

Auto van de zaak, leaseauto

IB Almanak - 01-01-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0106M - 21-01-2015

Besluiten

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto afgehandeld als massaal bezwaar

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017/36822 - 29-03-2017

Besluiten

Actualisering besluit vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1033M - 23-06-2014

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-heffing privégebruik auto (I)

Auto / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02240 - ECLI:NL:HR:2017:714 - 21-04-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

Bijhouden is de (auto)sleutel tot rittenregistratie

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170906 - 28-09-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wie houdt het stuur vast

LB - 01-03-2017 - G. Gelling

...Meer