Keuze rechtsvorm

Alles over

Auto van de zaak: autokostenfictie

Over dit thema

Alles over de regelgeving die van toepassing is op de terbeschikkingstelling van een auto van de zaak. Naast de loonbelasting en de inkomstenbelasting (ondernemers) wordt ook kort ingegaan op de gevolgen voor de btw.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Bijtelling voor privégebruik

IB Almanak - 01-01-2019

IB Almanak

Eigen bijdrage privégebruik

IB Almanak - 01-01-2019

IB Almanak

Hoe werkt de autokostenfictie?

IB Almanak - 01-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0106M - 21-01-2015

Besluiten

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto afgehandeld als massaal bezwaar

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017/36822 - 29-03-2017

Besluiten

Actualisering besluit vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1033M - 23-06-2014

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-heffing privégebruik auto (I)

Auto / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02240 - ECLI:NL:HR:2017:714 - 21-04-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

Bijhouden is de (auto)sleutel tot rittenregistratie

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170906 - 28-09-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wie houdt het stuur vast

LB - 01-03-2017 - G. Gelling

...Meer