Keuze rechtsvorm

Alles over

Pensioen in eigen beheer (tot 1 juli 2017)

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Dga en aansprakelijkheid

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

Fiscale wijzer

Dga als werknemer

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: uitbreiding van artikel 34e, lid 4 Wet Vpb

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-22793 - 22-03-2017

Besluiten

Besluit over prijsgeven van pensioenrechten door dga in verband met onderdekking

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/27M - 18-03-2013

Besluiten

Samenvoegingsbesluit waardering van pensioenen en lijfrenten

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2008/447M - 03-07-2008

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Voor directiepensioen mocht premiekoopsommethode worden gehanteerd

VPB - Arrest Hoge Raad - 36.206 - ECLI:NL:HR:2001:ZC8112 - 28-09-2001

Jurisprudentie

Bij beoordeling zakelijke pensioenoverdracht moet een vergelijking worden gemaakt met de koopsom bij overdracht aan een verzekeringsmaatschappij / verwijzing

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 41.569 - ECLI:NL:HR:2006:AW1747 - 14-04-2006

Jurisprudentie

Partner dga moet meewerken aan afstempelen PEB-aanspraken en omzetting in oudedagsverplichting

Alg / P&L - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - C/13/632721 / FA RK 17-4850 - ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 - 31-01-2018

...Meer

Nieuws

Nieuws

PEB: informatieplicht en instemming partner (vraag & antwoord)

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-023 - 14-06-2017

Nieuws

Reactie op verzoek RB om aandacht voor knelpunt bij oudedagsverplichting

IB / LB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000096147 - 13-07-2018

Nieuws

Informatieformulier Uitfasering PEB aangepast

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 03-05-2017

Nieuws

Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop PEB

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-031 - 05-07-2017

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over beslistermijn pensioen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000114867 - 15-06-2017

Nieuws

Beantwoording vragen over bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij PEB

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000124081 - 27-06-2017

Nieuws

Stemming in Eerste Kamer over wet Uitfasering pensioen in eigen beheer aangehouden

IB / LB / P&L - Wetgeving - 34 555 - 20-12-2016

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Eerste Kamer - 34 555 en 34 662 - 07-03-2017

Nieuws

Pensioen in eigen beheer: rekentool en verlenging termijn toegelaten verzekeraar

IB / LB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT161104 - 17-11-2016

Nieuws

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen publiceert vijf nieuwe vragen en antwoorden

IB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 28-12-2017

Nieuws

Handreiking oudedagsverplichting en vererving termijnen

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 08-05-2018

Nieuws

Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000097793 - 19-05-2017

Nieuws

PEB: handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 07-07-2017

Nieuws

V&A Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding

IB / LB / P&L - Belastingdienst - 18-006 - 24-05-2018

Nieuws

PEB / waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-032 - 14-06-2017

Nieuws

Fiscale behandeling (gewezen) partnercompensatie bij PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

Nieuws

Afkoopregeling pensioen in eigen beheer levert meer op dan begroot

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 09-04-2018

Nieuws

Antwoorden Belastingdienst op veelgestelde vragen over afkoop pensioen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-06-2017

Nieuws

Uitfasering pensioen in eigen beheer: 'Informatieformulier' beschikbaar

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 30-03-2017

Nieuws

Pensioen in eigen beheer: nog een maand de tijd om de opbouw stop te zetten!

IB / P&L / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT170601 - 01-06-2017

Nieuws

Weer vragen over uitfasering PEB door Belastingdienst beantwoord

IB / LB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT171203 - 11-12-2017

Nieuws

Kamerbrief over bericht 'Afkoop pensioen dure grap voor ondernemer in het buitenland'

IB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000066690 - 09-05-2018

Nieuws

Vragen en antwoorden CAP over uitfaseren pensioen in eigen beheer

IB / LB / P&L - Belastingdienst - 17-008, 17-009, 17-017, 17-021, 17-030 - 04-04-2018

Nieuws

Handreiking PEB: elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 30-06-2017

Nieuws

Novelle pensioen in eigen beheer naar Tweede Kamer

IB / LB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 34 662 - 23-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Voorkom tegenvaller erfbelasting bij overlijden dga na omzetting ODV

P&L / S&E - 01-12-2018 - J. Scherrenberg

Vakliteratuur

De ideale oudedagsvoorziening

IB / VPB - 01-12-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Het ODV en uw testament

P&L / S&E - 01-03-2018 - J. Huzink

...Meer