Keuze rechtsvorm

Alles over

Corona: maatregelen voor particulieren

Over dit thema

In het kort
Het kabinet heeft bij brief van 17 maart 2020 een pakket aan uitzonderlijke economische maatregelen getroffen om de financiële en economische effecten van het coronavirus in de komende periode zo veel mogelijk te beperken. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor mensen in werk en privé en het bedrijfsleven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks steun via miljarden euro’s.

Aanvullende maatregelen vanwege de coronacrisis na 17 maart 2020
Na 17 maart 2020 heeft het kabinet regelmatig aanvullende steunmaatregelen bekendgemaakt voor particulieren. Deze zijn deels niet fiscaal en bieden dan veelal inkomensondersteuning of versterking van de liquiditeitspositie. Ook op het gebied van contacten met de overheid, meer specifiek met betrekking tot procedures die zien op aanvragen, verzoeken, bezwaren en beroep, zijn vanwege het Coronavirus, specifieke maatregelen getroffen.

Verder is wetgeving in de maak die een wettelijke basis gaat vormen voor allerlei (nood)maatregelen die de maatschappij beogen te beschermen maar tevens allerlei beperkingen van (grondwettelijke) vrijheden inhouden. Tot dusver berusten veel van deze maatregelen op noodverordeningen op lokaal of centraal niveau zonder dat er een goede wettelijke basis en parlementaire controle voorhanden is.zijn.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Uitstelregeling belastingconsulenten

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Box 1: Eigen woning

IB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-9594 - 06-05-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

...Meer

Nieuws

Nieuws

Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200625 - 25-06-2020

Nieuws

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200625 - 24-06-2020

Nieuws

Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld i.v.m. corona

Alg / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200619-2 - 19-06-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de fiscale maatregelen i.v.m. coronavirus

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-00001014002020- 0000101400 - 15-06-2020

Nieuws

Regeling tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000061136 - 11-06-2020

Nieuws

Noodpakket 2.0 met 1 maand verlengd tot 1 oktober 2020

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000074009 - 28-05-2020

Nieuws

Verlenging overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 28917 - 27-05-2020

Nieuws

Kamerbrief Eerste Kamer over Noodpakket 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE/20150419 - 22-05-2020

Nieuws

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200520 - 20-05-2020

Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 / nota n.a.v. het verslag

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 20-05-2020

Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000066080 - 20-05-2020

Nieuws

Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE-AEP/20148518 - 20-05-2020

Nieuws

Goedkeuringsbesluit btw-nultarief mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-10789 - 19-05-2020

Nieuws

Commentaar Orde op wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 15-05-2020

Nieuws

Kamerbrief aankondiging btw nultarief op mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000088920 - 13-05-2020

Nieuws

Overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 25956 - 08-05-2020

Nieuws

Pensioen in tijden van coronacrisis

Alg / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20200430 - 30-04-2020

Nieuws

Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000080433 - 24-04-2020

Nieuws

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000058604 - 24-04-2020

Nieuws

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis (24 april 2020)

Alg / IB / LB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200424 - 24-04-2020

Nieuws

Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000073661 - 23-04-2020

Nieuws

Beleidsbesluit 14 april 2020 inzake fiscale maatregelen coronacrisis

Alg / Auto / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200416 - 16-04-2020

Nieuws

OESO analyse van belastingverdragen en de gevolgen van de covidcrisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - geen - 03-04-2020

...Meer