Keuze rechtsvorm

Alles over

Staking van een IB-onderneming

Over dit thema

In dit themadossier worden de vormen van staking en stakingswinst behandeld. De Wet inkomstenbelasting 2001 verbindt een aantal bijzondere faciliteiten aan de stakingswinst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat belastingplichtigen en Belastingdienst regelmatig discussie voeren over de vraag of er sprake is van staking van een onderneming en of belastingplichtige de faciliteiten die aan staking verbonden zijn mag toepassen.

  • Wie van mijn klanten heeft de stakingsaftrek toegepast?

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Wanneer is een onderneming gestaakt of verplaatst?

IB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

Besluiten

Geactualiseerd verzamelbesluit over lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/816 - 03-06-2014

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Samenvoegingsbesluit herinvesteringsreserve

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2011/2061M - 09-12-2011

Besluiten

Nieuw besluit met beleidsstandpunten over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/283M - 13-06-2012

Besluiten

Actualisering besluit over resultaat uit overige werkzaamheden / twee nieuwe standpunten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2008/520M - 01-12-2008

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Nieuwe standaardvoorwaarde voor geruisloze inbreng die leidt tot een conservatoire aanslag over de materiële stakingswinst, is onverbindend

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/02976 - 14-05-2013

Jurisprudentie

Verplaatsing van bedrijfsuitoefening leidt tot staking omdat identiteit van de onderneming wezenlijk is veranderd / verwijzing

IB - Arrest Hoge Raad - 11/03880 - ECLI:NL:HR:2012:BW4186 - 27-04-2012

Jurisprudentie

Aangezien alleen de feitelijke leiding hetzelfde bleef, was staking van de onderneming beoogd

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00378 (BZ6451) - 08-01-2013

Jurisprudentie

Melkveehouderij is gestaakt / geen uitstel van winstneming

IB - Arrest Hoge Raad - 15/04645 - ECLI:NL:HR:2017:202 - 10-02-2017

Jurisprudentie

Geen volledige maar gedeeltelijke staking van administratie- en belastingadvieskantoor

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/1383 - ECLI:NL:RBZWB:2016:3789 - 09-06-2016

...Meer

Nieuws

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Is stakingslijfrente nog van deze tijd?

IB - 01-07-2015 - R.J. Meijer

...Meer