Zoekresultaat

Volgende
Nieuws

Belastingheffing over woning in Nederland tijdens uitzending naar het buitenland

IB - Bericht Ministerie van BZK - 2014-0000563453 - 04-12-2014

Nieuws

Kamerbrief over wijziging van de leennormen hypotheken in 2015

IB - Bericht Ministerie van BZK - 2014-0000579242 - 11-11-2014

Nieuws

Evaluatie kamerverhuurvrijstelling aangeboden aan Tweede Kamer

IB - Bericht Ministerie van BZK - 2017-0000449839 - 29-09-2017

Nieuws

Beantwoording vragen over evaluatie verhuurderheffing

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 33 819 - 20-10-2016

Nieuws

Novelle wet verhuurderheffing aangenomen

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 33 515 - 04-07-2013

Nieuws

Kamerbrief over stand van zaken heffingsverminderingen verhuurderheffing

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 2018-0000216525 - 16-04-2018

Nieuws

Wijziging Regeling vermindering verhuurderheffing

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 2017-000055465 - 01-03-2017

Nieuws

Kamerbrief over heffingsvermindering verduurzaming in de verhuurderheffing

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 2019-0000238505 - 21-05-2019

Nieuws

Kamerverhuur en gemeentelijke heffingen

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 250 - 15-01-1998

Volgende