Zoekresultaat

Besluiten

Goedkeuring voor aftrek van vertraagde lijfrentepremie-incasso’s van eind 2013

IB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/195M - 07-02-2014

Besluiten

Wijziging besluit over lijfrenten en periodieke uitkeringen / goedkeuring aftrek vertraagde lijfrentepremie-incasso's van eind 2014

IB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/54M - 27-01-2015

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Argentinië

FB / IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014-3475M - 11-06-2014

Besluiten

Aftrek verplichte premie voor beroepspensioenregelingen bij loondienst

IB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2002/7207M - 07-04-2003

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Besluit wederzijdse administratieve bijstand tussen Italië en Nederland

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014-4524M - 21-08-2014

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017