Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Wijziging verdeling box 3-inkomen na onherroepelijke aanslag /gewekt vertrouwen

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7318 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5310 - 19-11-2019

Jurisprudentie

Verzwegen bankrekening / geen keuze inzake verdeling partners / navordering

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03945 t/m 16/03955 - ECLI:NL:GHSHE:2019:76 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Onrechte verhoging box 3-vermogen met APV-vermogen van fiscaal partner

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00925 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1744 - 19-06-2019

Jurisprudentie

Geen groter bedrag aan negatieve inkomsten eigen woning

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01599 - ECLI:NL:GHAMS:2020:774 - 12-03-2020

Jurisprudentie

Geen fiscale partners / aftrekbaarheid financieringslasten eigen woning in België

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3843 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1230 - 12-03-2020

Jurisprudentie

Proefprocedure vermogensrendementsheffing 2014 / beperkte rechtsvraag

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05606 - ECLI:NL:PHR:2018:1439 - 31-12-2018

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing buitensporige last / onteigende aandelen

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00215 - ECLI:NL:GHARL:2017:1614 - 28-02-2017

Jurisprudentie

Hof Arnhem: Vermogensrendementsheffing 2016 en 2017 geen buitensporige belastingheffing

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00245 en 19/01215 - ECLI:NL:GHARL:2020:5436 - 24-07-2020

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing in 2014 niet strijdig met artikel 1 EP

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00713 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1452 - 02-02-2018

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing niet strijdig met artikel 1 EP / geen gewekt vertrouwen

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00558 t/m 16/00570 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1637 - 07-06-2017

Vorige | Volgende