Zoekresultaat

Jurisprudentie

Op buitenlandse bankrekening gestorte verzwegen omzet / navorderingsbevoegdheid

FB / Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00345 en 16/00346 - ECLI:NL:GHDHA:2017:521 - 22-02-2017

Jurisprudentie

Ondanks overschrijding van redelijke termijn geen immateriële schadevergoeding in belastinggeschil over gering bedrag

Lokaal / FB / Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 12/00660 - ECLI:NL:GHAMS:2013:2433 - 25-07-2013

Jurisprudentie

Stichting Museumkaart moet gegevens over museumbezoek verstrekken aan Belastingdienst

FB / Alg - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - C/13/655200 / KG ZA 18-1059 - ECLI:NL:RBAMS:2018:8138 - 15-11-2018

Jurisprudentie

Bezwaren in KB-Luxzaak zijn rechtsgeldig door de belastingplichtige ingetrokken

FB / IB / Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 13/6332 - ECLI:NL:RBDHA:2014:2051 - 13-02-2014

Jurisprudentie

Terechte naheffing van niet betaalde motorrijtuigenbelasting voor nog niet helemaal betaalde auto

Auto / FB / Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/8853 en 14/8894 - ECLI:NL:RBDHA:2015:2844 - 06-03-2015

Jurisprudentie

Bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen kansspelbelasting voor internetpoker niet-ontvankelijk

FB / Alg - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/01042 en 13/01043 - ECLI:NL:GHARL:2015:4574 - 24-06-2015

Jurisprudentie

Geen wettelijke grondslag voor gebruik ANPR-gegevens door Belastingdienst

Alg / FB - Uitspraak Raad van State - 201507913/1/A3 - ECLI:NL:RVS:2017:2008 - 26-07-2017

Jurisprudentie

Navordering na onjuiste verliesverrekening in casu niet mogelijk

IB / Alg / FB - Uitspraak Hof Den Haag - 14/00111 en 14/00176 - ECLI:NL:GHDHA:2015:317 - 17-02-2015

Jurisprudentie

Regeling m.b.t. vergoeding Irimierente / geen strijd met Unierechtelijke beginselen

Alg / FB - Arrest Hoge Raad - 17/01724 - ECLI:NL:HR:2018:1790 - 28-09-2018