Zoekresultaat

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over vergelijking van niet-ingezetene met ingezetene i.v.m. teruggaaf en verrekening dividendbelasting

Alg / IB - Arrest Hoge Raad - 12/02502 - ECLI:NL:HR:2013:1779 - 20-12-2013

Jurisprudentie

Discrimineert Nederlandse bronheffing dividendbelasting niet-inwoners? / prejudiciële vragen

Alg / IB - Arrest Hoge Raad - 12/04717 - ECLI:NL:HR:2013:1774 - 20-12-2013

Jurisprudentie

Treuzelende Inspecteur grotendeels onderuit in KB Lux-zaak

IB / Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 12/5919 tot en met 12/5948 - ECLI:NL:RBZWB:2015:4323 - 24-06-2015

Jurisprudentie

Bezwaren in KB-Luxzaak zijn rechtsgeldig door de belastingplichtige ingetrokken

FB / IB / Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 13/6332 - ECLI:NL:RBDHA:2014:2051 - 13-02-2014

Jurisprudentie

Navordering na onjuiste verliesverrekening in casu niet mogelijk

IB / Alg / FB - Uitspraak Hof Den Haag - 14/00111 en 14/00176 - ECLI:NL:GHDHA:2015:317 - 17-02-2015