Zoekresultaat

Jurisprudentie

De Fierens-marge vormt een inbreuk op artikel 1 van het Eerste protocol bij het EVRM

Alg / Lokaal - Arrest Hoge Raad - 09/05217 (BO5990) - 03-12-2010

Jurisprudentie

Vervallen teruggaafregeling afvalstoffenbelasting niet strijdig met artikel 1 EP

Alg / Lokaal - Arrest Hoge Raad - 16/00416 - ECLI:NL:HR:2018:255 - 23-02-2018

Jurisprudentie

Ondanks overschrijding van redelijke termijn geen immateriële schadevergoeding in belastinggeschil over gering bedrag

Lokaal / FB / Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 12/00660 - ECLI:NL:GHAMS:2013:2433 - 25-07-2013