Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Op buitenlandse bankrekening gestorte verzwegen omzet / navorderingsbevoegdheid

FB / Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00345 en 16/00346 - ECLI:NL:GHDHA:2017:521 - 22-02-2017

Jurisprudentie

Verhuurderheffing in geval van mede-eigenaren ongeoorloofd

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00336 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1643 - 16-06-2017

Jurisprudentie

Verhuurderheffing niet strijdig met artikel 1 EP

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00305 - ECLI:NL:GHDHA:2018:3019 - 02-02-2018

Jurisprudentie

Verhuurderheffing niet strijdig met artikel 1 EP

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00305 - ECLI:NL:GHDHA:2018:3019 - 02-02-2018

Jurisprudentie

Verhuurderheffing niet strijdig met artikel 1 EP

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00360 en 17/00361 - ECLI:NL:GHAMS:2018:3371 - 18-09-2018

Jurisprudentie

Overboeking van beleggingen naar privérekening dga terecht deels als dividenduitkering aangemerkt

Alg / VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 12/00085, 12/00086 en 12/00087 - ECLI:NL:GHAMS:2013:4655 - 05-09-2013

Jurisprudentie

Heffing vermogensbelasting voor niet-inwoner was niet in strijd met EG-Verdrag

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 96/02288 - 10-12-1998

Jurisprudentie

Rendementswaarde werd beïnvloed door hoge winstuitkeringen om structuurregime te ontlopen / werknemers hadden bij toekenning aandelen loon genoten

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 98/4503 - 07-11-2000

Jurisprudentie

Vrijstellingen vermogensbelasting niet discriminerend

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 97/00054 - 23-09-1998

Volgende