Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Heffing vermogensbelasting voor niet-inwoner was niet in strijd met EG-Verdrag

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 96/02288 - 10-12-1998

Jurisprudentie

Ondanks BV met grote rekening-courantvordering toch recht op ondernemingsvrijstelling

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 95/1118 - 17-12-1996

Jurisprudentie

15 procent bronheffing bij inkoop van Duitse aandelen

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 94/1558 - 04-02-1997

Jurisprudentie

Terecht naheffingsaanslag fosfaatheffing voor agrariër

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 02/04712 - 22-11-2005

Jurisprudentie

Verhuurderheffing ten aanzien van anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01366 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3402 - 27-07-2017

Jurisprudentie

Verhuurderheffing niet strijdig met verdragen / geen buitensporige last

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03788 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1136 - 15-03-2018

Jurisprudentie

Heffingsgrondslag onroerendgoedbelasting kon omlaag

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 94/2463 - 09-10-1996

Volgende