Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Op buitenlandse bankrekening gestorte verzwegen omzet / navorderingsbevoegdheid

FB / Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00345 en 16/00346 - ECLI:NL:GHDHA:2017:521 - 22-02-2017

Jurisprudentie

Verhuurderheffing in geval van mede-eigenaren ongeoorloofd

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00336 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1643 - 16-06-2017

Jurisprudentie

Verhuurderheffing niet strijdig met artikel 1 EP

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00305 - ECLI:NL:GHDHA:2018:3019 - 02-02-2018

Jurisprudentie

Verhuurderheffing niet strijdig met artikel 1 EP

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00305 - ECLI:NL:GHDHA:2018:3019 - 02-02-2018

Jurisprudentie

Vrijstellingen vermogensbelasting niet discriminerend

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 97/00054 - 23-09-1998

Jurisprudentie

Verhuurderheffing niet in strijd met verdragsbepalingen

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00281 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2910 - 10-10-2017

Jurisprudentie

Deelneming moest voor de vermogensbelasting worden gewaardeerd op de intrinsieke waarde

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 99/30249 en 99/30251 - 18-04-2001

Volgende