Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Box 3-inkomsten uit bloot eigendom nalatenschap tellen wel degelijk mee voor bijverdienregeling studiefinanciering / hardheidsclausule niet van toepassing

Alg - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 06/3846 en 06/3847 (BB5403) - 05-10-2007

Jurisprudentie

Vermogenstoets voor recht op zorgtoeslag niet strijdig met discriminatieverbod

Alg - Uitspraak Raad van State - 201906053/1/A2 - ECLI:NL:RVS:2020:1415 - 17-06-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over vergelijking van niet-ingezetene met ingezetene i.v.m. teruggaaf en verrekening dividendbelasting

Alg / IB - Arrest Hoge Raad - 12/02502 - ECLI:NL:HR:2013:1779 - 20-12-2013

Jurisprudentie

Geen vergoeding van belastingschade omdat deze in wettelijke rente was begrepen

Alg - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 99/5514, 01/988 en 01/989 - 14-02-2002

Jurisprudentie

Het niet verlenen van een tegemoetkoming voor Duitse en Portugese dividenden is in strijd met artikel 56 EG-verdrag / prejudiciële vragen aan HvJ EG

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 40.037 (AT7672) - 03-05-2005

Jurisprudentie

Discrimineert Nederlandse bronheffing dividendbelasting niet-inwoners? / prejudiciële vragen

Alg / IB - Arrest Hoge Raad - 12/04717 - ECLI:NL:HR:2013:1774 - 20-12-2013

Jurisprudentie

Wattel haalt verhuurderheffing onderuit

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04100 - ECLI:NL:PHR:2016:1426 - 28-12-2016

Jurisprudentie

Afstaan levenslang vruchtgebruik is transactie in de vermogenssfeer

Alg - Arrest Hoge Raad - 31.601 - 11-02-1998

Jurisprudentie

Pensioenuitkeringen in Nederland volledig belast / geen economisch dubbele heffing

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/02972 (BZ8599) - 26-03-2013

Volgende