Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over indirecte belasting op overdracht vermogensbestanddelen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-185/18 - 24-04-2018

Jurisprudentie

Spaanse belasting op overdracht van vermogensbestanddelen geoorloofd

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑185/18 - ECLI:EU:C:2019:485 - 12-06-2019

Jurisprudentie

Regionale heffing op windmolens niet strijdig met richtlijnen EU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-215/16, C-216/16, C-220/16 en C-221/16 - ECLI:EU:C:2017:705 - 20-09-2017

Jurisprudentie

Oostenrijkse stabiliteitsheffing strijdig met VWEU? / prejudiciële vragen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-625/17 - 07-12-2017

Jurisprudentie

Aandelenruil / uitstel belastingheffing over meerwaarde / verdeling heffingsbevoegdheid

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-327/16 en C-421/16 - ECLI:EU:C:2018:210 - 22-03-2018

Jurisprudentie

Oostenrijkse 'stabiliteitsheffing' niet strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-625/17 - ECLI:EU:C:2018:939 - 22-11-2018

Jurisprudentie

Heffing van antidumpingrechten voor uit China ingevoerde fittings

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑362/20 - ECLI:EU:C:2021:612 - 15-07-2021

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag over accijnsheffing gearomatiseerde bieren

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-30/17 - 28-02-2017

Jurisprudentie

Heffing over export 'nationale' elektriciteit strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑305/17 - ECLI:EU:C:2018:986 - 06-12-2018

Jurisprudentie

HvJ staat Spaanse heffing op gebruik van binnenwateren voor productie elektriciteit toe

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑105/18 t/m C‑113/18 - ECLI:EU:C:2019:935 - 07-11-2019

Volgende