Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Box 3-heffing woningen en winkel / geslaagd beroep op interne compensatie

IB / Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00378 en 16/00380 - ECLI:NL:GHAMS:2017:5510 - 12-12-2017

Jurisprudentie

Ingehouden loonheffing kwalificeert niet als aftrekbare gift

IB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00703 - ECLI:NL:GHARL:2021:6738 - 13-07-2021

Jurisprudentie

Bosperceel is terecht in heffingsmaatstaf Wet WOZ betrokken

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 18/2233 - ECLI:NL:RBOBR:2019:1444 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Hogere i.p.v. lagere WOZ-waarde bepleiten / strijd goede rechtsorde

FB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00830 t/m 18/00834 - ECLI:NL:GHDHA:2018:3446 - 30-11-2018

Jurisprudentie

Gemeente hoeft voor parkeren aan openbare weg geen factuur met btw uit te reiken

Lokaal / BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01386 - ECLI:NL:GHARL:2018:9641 - 06-11-2018

Jurisprudentie

Geen btw-factuur voor naheffingsaanslag parkeerbelasting

Lokaal / BTW - Arrest Hoge Raad - 17/03850 - ECLI:NL:HR:2018:412 - 23-03-2018

Jurisprudentie

Geen wettelijke basis voor verhoging leges / Tarieventabel bij Legesverordening 2008 gemeente Hellendoorn is onverbindend

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 09/45 - ECLI:NL:RBALM:2009:BI8219 - 10-06-2009

Jurisprudentie

De Fierens-marge vormt een inbreuk op artikel 1 van het Eerste protocol bij het EVRM

Alg / Lokaal - Arrest Hoge Raad - 09/05217 (BO5990) - 03-12-2010

Jurisprudentie

Verordening hoeft niet te vermelden of in parkeertarief btw is begrepen

Lokaal / BTW - Arrest Hoge Raad - 16/03254 - ECLI:NL:HR:2018:413 - 23-03-2018

Jurisprudentie

Verlaagd btw-tarief niet van toepassing op tot bouwkosten behorende arbeidskosten / aanslag bouwleges daarom niet te hoog vastgesteld

Lokaal / BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 14/00022 - ECLI:NL:GHDHA:2014:3508 - 29-10-2014

Volgende