Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen vrijwilliger in de zin van de Wet LB 1964 / geen giftenaftrek

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7236 - ECLI:NL:RBZWB:2019:862 - 22-02-2019

Jurisprudentie

Geen giftenaftrek voor ingehouden loonheffing en werkgeversheffing Zvw

IB / LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00491 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3536 - 26-09-2019

Jurisprudentie

Vergoeding van smartengeld aan politieambtenaar wegens dienstongeval is onbelast

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00777 - ECLI:NL:GHARL:2015:2915 - 21-04-2015

Jurisprudentie

Uitkering aan invalide geraakte politieman is loon

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/7184 - ECLI:NL:RBGEL:2015:4662 - 21-07-2015

Jurisprudentie

Bijboeking nettoloon in rekening-courant van dga is genoten loon / afwaardering vordering niet toegestaan

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00604 - ECLI:NL:GHARL:2015:2735 - 14-04-2015

Jurisprudentie

Geen ondernemerschap door lidmaatschap van coöperaties / gebruikelijk loon

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01225 en 15/01226 - ECLI:NL:GHARL:2017:6568 - 01-08-2017

Jurisprudentie

Geen ondernemerschap door lidmaatschap van coöperaties

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/5105, 14/5110 en 14/5113 - ECLI:NL:RBGEL:2015:4882 - 28-07-2015

Jurisprudentie

Lid van coöperaties / nieuw feit om na te vorderen / toepassing gebruikelijk loon

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01222 t/m 15/01224 - ECLI:NL:GHARL:2017:6563 - 01-08-2017

Jurisprudentie

Geen reden om loon advocaat in samenwerkingsverband op grond van gebruikelijkloonregeling te verhogen

IB / LB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 12/01113 en 12/01114 - ECLI:NL:GHAMS:2013:3683 - 26-09-2013

Jurisprudentie

Verlies uit lening aan failliete werkgever vormt geen negatief loon

IB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/04723 - ECLI:NL:PHR:2013:766 - 02-07-2013

Volgende