Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor werkneemster Europol

IB / SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05348 - ECLI:NL:PHR:2018:762 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Franse sociale heffingen over inkomsten uit vermogen vallen onder werkingssfeer van Verordening nr. 1408/71

IB / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-623/13  - ECLI:EU:C:2015:123 - 26-02-2015

Jurisprudentie

Juiste belasting- en premieheffing over ZW-uitkering

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00698 - ECLI:NL:GHDHA:2018:389 - 23-01-2018

Jurisprudentie

Premieheffing aan Nederland toegewezen, maar voor loon is ook België heffingsbevoegd

IB / LB / SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/05851 - ECLI:NL:PHR:2015:397 - 31-03-2015

Jurisprudentie

Geen recht op volledig bedrag van algemene heffingskorting voor Poolse vrouw

IB / SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 14/5325 - ECLI:NL:RBZWB:2015:2135 - 02-04-2015

Jurisprudentie

Australisch pensioen behoort tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen Zvw

IB / SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00407 t/m 17/00413 - ECLI:NL:GHARL:2017:11206 - 19-12-2017

Jurisprudentie

Buitenlands pensioen terecht tot het bijdrage-inkomen voor de Zvw gerekend

IB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00710 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2929 - 12-07-2018

Jurisprudentie

In België wonende Nederlander is premies AOW verschuldigd

IB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03846 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5018 - 16-11-2017

Jurisprudentie

Geen sprake van betalingsonmacht / juiste tarieftoepassing

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00460 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2755 - 26-09-2017

Jurisprudentie

Inwoner van België werkt grotendeels in Nederland voor Nederlandse werkgever en 6,5 percent van de tijd in België / prejudiciële vraag over premieplicht

IB / SV - Arrest Hoge Raad - 14/05851 - ECLI:NL:HR:2015:3176 - 30-10-2015

Volgende