Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Overdracht vastgoedportefeuille / compromis over maatstaf van heffing

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00273 - ECLI:NL:GHAMS:2021:483 - 19-01-2021

Jurisprudentie

Overdrachtsbelasting ter zake van economische verkrijging van kantoorpand

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/2379 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6014 - 25-10-2018

Jurisprudentie

Verkrijging aandelen OZR namens Sondervermögen / geen overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00138, 19/00139, 19/00140 en 19/00141 - ECLI:NL:GHSHE:2020:236 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Vennootschappen die recreatiepark exploiteren geen fictieve onroerende zaken

WBR - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4497 en 18/4498 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2912 - 02-07-2019

Jurisprudentie

Self storage-vennootschap verwerft aandelen concurrent / geen overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00313 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3762 - 22-11-2019

Jurisprudentie

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing, ook niet op grond van doorkijkarresten

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01716 - ECLI:NL:GHARL:2020:8020 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Vennootschappen kwalificeren als fictieve onroerende zaken

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01077, 19/01078 - ECLI:NL:GHARL:2020:10509 - 15-12-2020

Jurisprudentie

Vrijstelling bij splitsing / zakelijke overwegingen / uitleg conform Fusierichtlijn

WBR - Arrest Hoge Raad - 20/00199 - ECLI:NL:HR:2020:2078 - 18-12-2020

Jurisprudentie

Doorkijkarresten niet van toepassing bij overdracht van losse onroerende zaken

WBR - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/6275 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5207 - 15-11-2019

Jurisprudentie

Vrijstelling bij splitsing / zakelijke overwegingen / weerlegbaar bewijsvermoeden

WBR - Arrest Hoge Raad - 18/04792 - ECLI:NL:HR:2019:1297 - 13-09-2019

Volgende