Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Waardering teakhoutparticipaties per 1 januari 2013

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00580 - ECLI:NL:GHAMS:2018:3694 - 18-09-2018

Jurisprudentie

Geen groter bedrag aan negatieve inkomsten eigen woning

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01599 - ECLI:NL:GHAMS:2020:774 - 12-03-2020

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing ook in 2013 al strijdig met 'fair balance'

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00202 - ECLI:NL:GHAMS:2018:146 - 23-01-2018

Jurisprudentie

Hof constateert voor 2014 schending artikel 1 EP bij vermogensrendementsheffing

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00112 - ECLI:NL:GHAMS:2018:83 - 16-01-2018

Jurisprudentie

Betaling voor nog niet vastgestelde IB telt toch mee voor box 3 / door (onverschuldigde) betaling ontstaat een vordering op de Belastingdienst

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 03/03126 (AR5893) - 11-11-2004

Jurisprudentie

Uitgekeerde letselschadevergoedingen behoren tot rendementsgrondslag box 3

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00166 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1782 - 06-04-2017

Jurisprudentie

Forfaitaire rendementsheffing 2013 niet strijdig met artikel 1 EP

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/01418 - ECLI:NL:GHARL:2018:9454 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Verhuurde vakantiewoningen behoren tot rendementsgrondslag box 3

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 14/00135 - ECLI:NL:GHAMS:2014:5834 - 18-12-2014

Jurisprudentie

Box 3-heffing geen buitensporige last / gang van zaken massaalbezwaarprocedure

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00121 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2541 - 22-09-2020

Jurisprudentie

Geen vrijstelling in box 3 voor ontvangen schadevergoeding voor letselschade

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00506 - ECLI:NL:GHAMS:2020:160 - 21-01-2020

Volgende