Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Box 3-heffing verhuurde woning leidt niet tot strijd met artikel 1 Eerste Protocol bij EVRM of internationale discriminatieverboden

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00699 en 15/00700 - ECLI:NL:GHARL:2016:1476 - 23-02-2016

Jurisprudentie

Navordering is mogelijk in geval waarin behandelende ambtenaren hebben nagelaten aangiften te blokkeren

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00765 en 14/00766 - ECLI:NL:GHARL:2015:4578 - 24-06-2015

Jurisprudentie

Toerekening correcties KB-Lux aan (ex-)echtgenoten na verwijzing

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01338 en 17/01339 - ECLI:NL:GHARL:2018:7863 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Afwijking van toerekening bij helfte van gemeenschappelijk vermogen

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01345 en 17/01347 - ECLI:NL:GHARL:2018:7864 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Aan klikbrief komt geen zelfstandige betekenis toe / diverse formeelrechtelijke klachten

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/01292bis t/m 13/01296bis - ECLI:NL:GHARL:2016:6358 - 09-08-2016

Jurisprudentie

Omvang verwijzingsopdracht / geen in rechte te beschermen vertrouwen

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00404 - ECLI:NL:GHARL:2016:9614 - 29-11-2016

Jurisprudentie

Inspecteur is gebonden aan minnelijk getaxeerde inbrengwaarde van woning

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/00221 - ECLI:NL:GHARL:2013:8007 - 22-10-2013

Jurisprudentie

Niet afgedragen loonheffing is vorderbaar en gedeeltelijk inbaar

IB / LB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01337 - ECLI:NL:GHARL:2017:7796 - 05-09-2017

Jurisprudentie

Terechte vergrijpboete voor KB Lux-rekeninghouder

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/01097 - ECLI:NL:GHARL:2015:2567 - 31-03-2015

Jurisprudentie

Inspecteur levert bewijs beboetbare feiten in KB-Lux-zaak / verwijzingshof vermindert vergrijpboeten

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/01056 - ECLI:NL:GHARL:2014:7191 - 16-09-2014

Volgende