Zoekresultaat

Jurisprudentie

Verwijzingsuitspraak / bewijs aftrek btw i.v.m. (af)bouw woning

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 17/00232 - ECLI:NL:GHSHE:2018:4755 - 15-11-2018

Jurisprudentie

Niet alle door stichting aan hogescholen berekende bedragen zijn aan te merken als vergoeding voor verrichte prestatie(s)

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/00220 - ECLI:NL:GHSHE:2016:367 - 05-02-2016

Jurisprudentie

Geen misbruik van recht bij overdracht nieuwbouwscholen aan stichting

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/00527 en 14/00528 - ECLI:NL:GHSHE:2015:2209 - 19-06-2015

Jurisprudentie

Rondleidingen door Amsterdamse Arena onderworpen aan het algemene btw-tarief

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/01035 en 14/01036 - ECLI:NL:GHSHE:2015:2687 - 16-07-2015

Jurisprudentie

Bescheid voldoet aan eisen om als factuur te worden aangemerkt

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00840 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5471 - 09-12-2016

Jurisprudentie

Geen sprake van handeling onder bezwarende titel; geen aftrek voorbelasting

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 17/00708 - ECLI:NL:GHSHE:2019:726 - 28-02-2019

Jurisprudentie

Terechte vergrijpboete / vermindering boete door overschrijding redelijke termijn

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 17/00184 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2713 - 21-06-2018

Jurisprudentie

Correctie van BTW-aftrek vervalt omdat inspecteur privégebruik van ter beschikking gestelde auto niet aannemelijk kan maken

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 08/00770 (BN5545) - 10-06-2010

Jurisprudentie

Geen levering van op facturen vermelde auto’s / geen aftrek voorbelasting

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 17/00398 - ECLI:NL:GHSHE:2019:160 - 18-01-2019