Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Proefprocedure vermogensrendementsheffing 2014 / beperkte rechtsvraag

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05606 - ECLI:NL:PHR:2018:1439 - 31-12-2018

Jurisprudentie

Box 3-heffing individuele en buitensporige last?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03944 - ECLI:NL:PHR:2020:186 - 27-02-2020

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing 2014 / schending artikel 1 EP / geen rechtsherstel

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00690 - ECLI:NL:PHR:2018:1438 - 31-12-2018

Jurisprudentie

Box 3-heffing individuele en buitensporige last?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03319 - ECLI:NL:PHR:2020:211 - 05-03-2020

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing 2013 / strijd met artikel 1 EP op regelniveau

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00480 - ECLI:NL:PHR:2018:1442 - 31-12-2018

Jurisprudentie

Alimentatieverplichtingen kunnen (tot 30-12-2009) als schuld voor box 3 worden aangemerkt

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 10/00367 (BO0403) - 20-09-2010

Jurisprudentie

Verhuurde kunstwerken behoren tot rendementsgrondslag van box 3

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/01356 - ECLI:NL:PHR:2013:1138 - 22-10-2013

Jurisprudentie

Box 3-heffing 2016 en 2017 volgens Advocaat Generaal strijdig met discriminatieverbod

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/02453 - ECLI:NL:PHR:2021:293 - 25-03-2021

Jurisprudentie

Verloren vermogen door onteigening aandelen / box-3 heffing soms buitensporige last

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/01852 - ECLI:NL:PHR:2017:1397 - 15-12-2017

Jurisprudentie

Beroep op strijd met artikel 1 EP faalt in proefprocedures / gemeenschappelijke bijlage bij conclusies over box 3-heffing

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00690, 17/05606, 17/05609, 17/05610 en 18/00480 - ECLI:NL:PHR:2018:1443 - 31-12-2018

Volgende