Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Het niet verlenen van een tegemoetkoming voor Duitse en Portugese dividenden is in strijd met artikel 56 EG-verdrag / prejudiciële vragen aan HvJ EG

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 40.037 (AT7672) - 03-05-2005

Jurisprudentie

Wattel haalt verhuurderheffing onderuit

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04100 - ECLI:NL:PHR:2016:1426 - 28-12-2016

Jurisprudentie

Pensioenuitkeringen in Nederland volledig belast / geen economisch dubbele heffing

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/02972 (BZ8599) - 26-03-2013

Jurisprudentie

Verhuurderheffing in geval van mede-eigendom huurwoningen is discriminatoir

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04098 - ECLI:NL:PHR:2016:1374 - 28-12-2016

Jurisprudentie

Geen verpakkingenbelasting voor verpakkingen kit

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/03419 - ECLI:NL:PHR:2016:1176 - 15-11-2016

Jurisprudentie

WOZ-waarde van woning in aanbouw kan worden gebruikt voor bepaling eigenwoningforfait

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 43.836, 43.837 (BB4400 en BB4406) - 05-09-2007

Jurisprudentie

Mocht precarioheffing benzinestation zijn gerelateerd aan omzet?

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 36.969 - 14-12-2001

Jurisprudentie

Geen verhuurderheffing voor antikraakwoningen en leegstandwetwoningen

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04317 - ECLI:NL:PHR:2018:470 - 24-04-2018

Jurisprudentie

Verhuurderheffing van hofjesstichting: is sprake van voor 'verhuur' bestemde woningen?

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/00967 - ECLI:NL:PHR:2016:970 - 20-09-2016

Volgende