Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Verlies uit lening aan failliete werkgever vormt geen negatief loon

IB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/04723 - ECLI:NL:PHR:2013:766 - 02-07-2013

Jurisprudentie

Premieheffing aan Nederland toegewezen, maar voor loon is ook België heffingsbevoegd

IB / LB / SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/05851 - ECLI:NL:PHR:2015:397 - 31-03-2015

Jurisprudentie

Tot nihil verminderde naheffingsaanslag loonheffing staat niet in de weg aan heffing IB/PVV

IB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/00751 - ECLI:NL:PHR:2016:956 - 13-09-2016

Jurisprudentie

Verrekening van ingehouden, maar niet afgedragen loonbelasting

IB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/01245 - ECLI:NL:PHR:2017:1133 - 26-09-2017

Jurisprudentie

Loon van Belgische BVBA / toets 183-dagenperiode / toepassing fictiefloonregeling

IB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03578 - ECLI:NL:PHR:2017:374 - 11-05-2017

Jurisprudentie

Afroommethode is geen vervanging voor 'normale' gebruikelijkloonberekening en is zeker niet van toepassing op beroepsvennootschappen

IB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 11/03555 (BW4167) - 13-04-2012

Jurisprudentie

Inlener terecht aansprakelijk gesteld voor door uitlener niet betaalde LB en OB

FB / LB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/02987 - 28-05-2013

Jurisprudentie

Speelt het niet tijdig verstrekken van een loonbelastingnummer een rol bij de vraag of een betalingsonmacht tijdig is gemeld?

FB / LB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/00777 - ECLI:NL:PHR:2015:164 - 02-03-2015

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling voor belastingschulden van cv

LB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/03101 - ECLI:NL:PHR:2018:427 - 19-04-2018

Volgende