Zoekresultaat

Jurisprudentie

Revisierente geen individuele en buitensporige last

IB / S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/02950 - ECLI:NL:PHR:2017:1462 - 22-12-2017

Jurisprudentie

Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoedvennootschappen

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01489 - ECLI:NL:PHR:2020:1205 - 23-12-2020

Jurisprudentie

Over uitkering geheven successierecht kwalificeert niet als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001

IB / S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/01984 - ECLI:NL:PHR:2015:2241 - 22-10-2015

Jurisprudentie

Geen ANBI-status voor Scientology Kerk Amsterdam

IB / S&E / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/05483 - ECLI:NL:PHR:2016:785 - 28-07-2016

Jurisprudentie

Intrekking ANBI-status van stichting met terugwerkende kracht / strijd gelijkheidsbeginsel?

IB / S&E / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/05821 - ECLI:NL:PHR:2015:2204 - 22-10-2015