Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

A-G: Interne-reorganisatievrijstelling niet van toepassing omdat BV door certificering van haar aandelen buiten het concern valt

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 08/04478 (BL5558) - 04-02-2010

Jurisprudentie

Maatstaf van heffing bij terugverkrijging economische eigendom kantoorpand

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05501 - ECLI:NL:PHR:2020:540 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Moet inbreng in coöperatie onder omstandigheden als vrijgestelde inbreng worden aangemerkt?

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 38.334 t/m 38.337 en 38.462 - 20-08-2003

Jurisprudentie

Inbreng van unit linked verzekeringsfonds is niet vrijgesteld van kapitaalsbelasting / kan gewekt vertrouwen over vrijstelling per direct worden opgezegd?

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 43.634 (BD1031) en 43.635 (BD1034) - 02-04-2008

Jurisprudentie

A-G: Overdracht van een opstal die de huurder liet bouwen en naar de eigenaar van de grond overdroeg leidt niet tot heffing van overdrachtsbelasting

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 08/05312 (BK1045) - 29-09-2009

Jurisprudentie

Verkrijging aandelen in OZL / bedrijfsopvolgingsvrijstelling / doorkijkarresten

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04543 - ECLI:NL:PHR:2018:615 - 30-05-2018

Jurisprudentie

Kon ongebruikelijke reorganisatie niet met fraus legis worden bestreden?

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 37.504 t/m 37.508 - 24-07-2002

Volgende