Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividenden mogelijk strijdig met EU-recht

IB / VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑10/14, C‑14/14 en C‑17/14 - ECLI:EU:C:2015:608 - 17-09-2015

Jurisprudentie

Kosten buitenlands monument in beginsel niet aftrekbaar

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-87/13 - ECLI:EU:C:2014:2459 - 18-12-2014

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over indirecte belasting op overdracht vermogensbestanddelen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-185/18 - 24-04-2018

Jurisprudentie

Franse sociale heffingen over inkomsten uit vermogen vallen onder werkingssfeer van Verordening nr. 1408/71

IB / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-623/13  - ECLI:EU:C:2015:123 - 26-02-2015

Jurisprudentie

Zweedse bronheffing voor buitenlandse pensioenfondsen niet in strijd met EU-recht

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-252/14 - ECLI:EU:C:2016:402 - 02-06-2016

Jurisprudentie

Spaanse belasting op overdracht van vermogensbestanddelen geoorloofd

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑185/18 - ECLI:EU:C:2019:485 - 12-06-2019

Jurisprudentie

Aftrek hypotheekrente Spaanse eigen woning / beantwoording prejudiciële vragen

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-283/15 - ECLI:EU:C:2017:102 - 09-02-2017

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-heffing bij intrekking van aandelen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-421/17 - 22-08-2017

Jurisprudentie

EU-Hof verschaft nadere duidelijkheid over reikwijdte Schumacker-doctrine

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-9/14 - ECLI:EU:C:2015:406 - 18-06-2015

Jurisprudentie

Btw-heffing bij levering onroerende zaken als tegenprestatie voor inkoop aandelen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑421/17 - ECLI:EU:C:2018:432 - 13-06-2018

Volgende