Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Box 3-heffing van ruim € 193.000 bij vermogen van € 18 miljoen geen buitensporige last

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/273 - ECLI:NL:RBNNE:2021:1551 - 23-04-2021

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing 2013 niet strijdig met artikel 1 EP

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/3759 - ECLI:NL:RBNNE:2017:4328 - 14-11-2017

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing niet strijdig met artikel 1 EP / proefprocedure

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/783 - ECLI:NL:RBNNE:2017:153 - 19-01-2017

Jurisprudentie

Onherroepelijk vaststaande aanslagen / geen wijziging grondslag box 3

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/2911 - ECLI:NL:RBNHO:2021:4640 - 09-04-2021

Jurisprudentie

Ten behoeve van raamprostitutie verhuurde panden behoren tot box 3

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/4108 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1289 - 16-03-2020

Jurisprudentie

Toekomstige eigen bijdragen AWBZ/Wlz geen box 3-schuld

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/4645 - ECLI:NL:RBNNE:2018:992 - 21-03-2018

Jurisprudentie

Beslag op buitenlandse tegoeden / waardedrukkende invloed box 3

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/3871 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2821 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Beleggingen van overleden oom / box 3-vermogen / schuld aan erfgenamen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/4232 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2067 - 04-06-2018

Jurisprudentie

Met kennis achteraf wordt op waarderingstijdstip voor box 3 geen waarde toegekend aan vordering van vrouw op ex-echtgenoot

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 13/3314 - ECLI:NL:RBNNE:2014:6744 - 23-12-2014

Jurisprudentie

KB-Lux / terechte navordering / geen causaal verband tussen opzet en boetegrondslag

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/973 t/m 16/983 - ECLI:NL:RBNNE:2018:3434 - 29-08-2018

Volgende