Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

A-G bespreekt toepassingscriteria voor omkering en verzwaring bewijslast

FB / IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04146 - ECLI:NL:PHR:2018:231 - 08-03-2018

Jurisprudentie

Kan belastingplichtige rechten ontlenen aan oude inkeerregeling?

FB / IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04086 - ECLI:NL:PHR:2018:688 - 14-06-2018

Jurisprudentie

Geen hypotheekrenteaftrek voor te kwader trouw zijnde fiscalist

FB / IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/01704 - ECLI:NL:PHR:2014:337 - 27-03-2014

Jurisprudentie

Bewijsaanbod geschorste accountant te laat gedaan

FB / IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/00719 - ECLI:NL:PHR:2013:1946 - 28-11-2013

Jurisprudentie

A-G Wattel: inspecteur is wettelijke rente verschuldigd over niet tijdig uitbetaalde heffingsrente

FB / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/03828 - ECLI:NL:PHR:2014:228 - 20-03-2014

Jurisprudentie

Aftrekbare woningaanpassing / motiveren afwijzing verzoek integrale proceskosten?

FB / IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/00123 - ECLI:NL:PHR:2017:914 - 05-09-2017

Jurisprudentie

Voortvarendheidseis inzake verlengde navorderingstermijn vangt aan op moment dat FIOD-ECD over aanwijzingen van verzwegen tegoeden beschikt

FB / IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/01201 - ECLI:NL:PHR:2013:2385 - 19-12-2013

Jurisprudentie

Wat is de reikwijdte van een informatiebeschikking?

FB / IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/04143 - ECLI:NL:PHR:2015:1702 - 17-08-2015

Volgende