Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Vrijstelling omzetbelasting voor vermogensbeheerdiensten?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03680 - ECLI:NL:PHR:2020:762 - 31-08-2020

Jurisprudentie

Bij overgang marge-auto naar privé geen BTW verschuldigd?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 35.442 - 06-11-2001

Jurisprudentie

De beheersvrijstelling voor beleggingsinstellingen betreft ook beleggingsinstellingen van institutionele beleggers en omvat de uitvoering van het gehele beleggingsbeleid

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 11/04540 (BY8731) - 13-12-2012

Jurisprudentie

De verbouwing van een woon-winkelpand tot kinderdagverblijf kwalificeert niet als de vervaardiging van een nieuw goed / integratieheffing niet van toepassing

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 08/01021 (BM6681) - 03-05-2010

Jurisprudentie

Ledenbijdrage behoort niet tot heffingsmaatstaf voor levering van producten

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00998 - ECLI:NL:PHR:2018:1518 - 31-10-2018

Jurisprudentie

Landbouwforfait is niet van toepassing op verplichte PVV-heffing en CBS-premie omdat ze geen deel uitmaken van het in rekening gebrachte bedrag

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 10/02525 (BQ7341) - 16-05-2011

Jurisprudentie

Lopende procedure over maatstaf van heffing reisbureau

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - C-149/01 - 12-09-2002

Volgende