Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Box 3-inkomsten uit bloot eigendom nalatenschap tellen wel degelijk mee voor bijverdienregeling studiefinanciering / hardheidsclausule niet van toepassing

Alg - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 06/3846 en 06/3847 (BB5403) - 05-10-2007

Jurisprudentie

Vermogenstoets voor recht op zorgtoeslag niet strijdig met discriminatieverbod

Alg - Uitspraak Raad van State - 201906053/1/A2 - ECLI:NL:RVS:2020:1415 - 17-06-2020

Jurisprudentie

Op buitenlandse bankrekening gestorte verzwegen omzet / navorderingsbevoegdheid

FB / Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00345 en 16/00346 - ECLI:NL:GHDHA:2017:521 - 22-02-2017

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over vergelijking van niet-ingezetene met ingezetene i.v.m. teruggaaf en verrekening dividendbelasting

Alg / IB - Arrest Hoge Raad - 12/02502 - ECLI:NL:HR:2013:1779 - 20-12-2013

Jurisprudentie

Geen heffingsvermindering verhuurderheffing / geslaagd beroep op avas

Alg - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01520 - ECLI:NL:GHARL:2021:7350 - 03-08-2021

Jurisprudentie

Geen vergoeding van belastingschade omdat deze in wettelijke rente was begrepen

Alg - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 99/5514, 01/988 en 01/989 - 14-02-2002

Jurisprudentie

Het niet verlenen van een tegemoetkoming voor Duitse en Portugese dividenden is in strijd met artikel 56 EG-verdrag / prejudiciële vragen aan HvJ EG

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 40.037 (AT7672) - 03-05-2005

Jurisprudentie

Verhuurderheffing in geval van mede-eigenaren ongeoorloofd

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00336 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1643 - 16-06-2017

Jurisprudentie

Verhuurderheffing / aanmelding voorgenomen investering terecht afgewezen

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/2459 - ECLI:NL:RBDHA:2020:636 - 14-01-2020

Volgende