Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Vanaf 2001 kan BV wél afschrijven op contante waarde van door dga geschonken huurtermijnen / box 3-heffing en Vpb-heffing voldoende in evenwicht

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 07/11868 (BF3856) - 18-09-2008

Jurisprudentie

Belgische aandeelhoudster is niet meer dividendbelasting verschuldigd dan heffing bij binnenlands belastingplichtige over waarde aandelen in box 3

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 11/00653 t/m 11/00658 (BX7087) - 29-08-2012

Jurisprudentie

Nederland blijft binnen heffingsbevoegdheid met forfaitaire rendementsheffing over participaties in buitenlandse beleggingsfondsen, ook indien deze geen dividend uitkeren

VPB - Arrest Hoge Raad - 13/02237 - ECLI:NL:HR:2014:1191 - 23-05-2014

Jurisprudentie

Nadere conclusie na arrest HvJ EU: teruggaafverzoek dividendbelasting van niet-ingezeten particuliere aandeelhouder (zaak X)

IB / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/04717 bis - ECLI:NL:PHR:2015:2557 - 29-12-2015

Jurisprudentie

Verliesvaststelling in verband met door fiscale eenheid overgedragen kavels

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/01201 - ECLI:NL:GHARL:2016:4198 - 24-05-2016

Jurisprudentie

Nadere conclusie na arrest HvJ EU: teruggaafverzoek dividendbelasting van niet-ingezeten particuliere aandeelhouder (zaak Miljoen)

IB / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/02502 bis - ECLI:NL:PHR:2015:2555 - 29-12-2015

Jurisprudentie

Geen afwaardering van aan solvabele apotheker verstrekte geldlening

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01237 - ECLI:NL:GHARL:2021:1237 - 09-02-2021

Jurisprudentie

Beëindiging renteswappositie door afkoop / goedkoopmansgebruik

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/00564 - ECLI:NL:PHR:2021:440 - 21-05-2021

Volgende