Zoekresultaat

Volgende
Nieuws

Adviseurskosten in aangifte-sfeer bleven voor rekening van belastingplichtige

IB - Nationale Ombudsman - 2002/263 - 29-08-2002

Nieuws

Belastingplichtige die niet binnen twee jaar dichter bij zijn werk is gaan wonen heeft geen recht op ambtshalve vermindering van zijn aanslag door de niet geheel juiste toelichting bij de aangiftediskette

IB - Nationale Ombudsman - 2003/407 - 26-11-2003

Nieuws

Belastingdienst mag bij aspectenonderzoek herhaaldelijk (zeer) gedetailleerde vragen stellen / verzoeken belastingplichtige om bepaalde informatie ten onrechte genegeerd/ ’leuke’ opmerkingen zijn niet strijdig met de vereiste professionaliteit

IB - Nationale Ombudsman - 2004/24 - 23-01-2004

Nieuws

Onbehoorlijk gedrag fiscus bij onduidelijke en onvolledige vraagstelling

IB - Nationale Ombudsman - 99/219 - 17-05-1999

Volgende