Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

Besluiten

Besluit met tijdelijke oplossing voor hypotheekrenteaftrek startersleningen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/59M - 30-01-2013

Besluiten

Besluit over eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-1511 - 30-01-2018

Besluiten

Goedkeuring behoud hypotheekrenteaftrek bij gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/503M - 19-04-2013

Besluiten

Eigenwoningregeling voor leden woonvereniging

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2003/1606M - 01-10-2003

Besluiten

Tijdelijke goedkeuring voor startersleningen versoepeld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/536M - 25-03-2013

Besluiten

Samenvoeging besluiten over eigenwoningregeling / nieuw beleid

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2008/93M - 12-09-2008

Besluiten

Aanpassing besluit eigenwoningregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/2342M - 24-11-2009

Besluiten

Geactualiseerd samenvoegingsbesluit over eigenwoningrente

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/412M - 13-11-2006

Volgende