Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Aftrek eigenwoningrente voor vruchtgebruiker krachtens erfrecht

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/342M - 21-02-2014

Besluiten

Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1699M - 16-09-2013

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 in verband met uitstelfaciliteit voor de erfbelasting

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/2292M - 18-12-2013

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Nieuwe goedkeuring voor vrijstelling overdrachtsbelasting bij uitvoering informele wil

S&E / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/88M - 25-03-2013

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Volgende