Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Nabetaling voormalig werkgever terecht tot inkomen uit werk en woning gerekend

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00967 - ECLI:NL:GHARL:2017:7669 - 05-09-2017

Jurisprudentie

Geen giftenaftrek voor ingehouden loonheffing en werkgeversheffing Zvw

IB / LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00491 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3536 - 26-09-2019

Jurisprudentie

Verlies uit lening aan failliete werkgever vormt geen negatief loon

IB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/04723 - ECLI:NL:PHR:2013:766 - 02-07-2013

Jurisprudentie

Zieke accountant/dga 'vergat' in IB-aangifte gebruikelijk loon en bijtelling aan te geven

IB / LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 10/00123 - ECLI:NL:GHAMS:2011:BV0066 - 10-11-2011

Jurisprudentie

Door ex-werkgever uitbetaald winstaandeel belast als loon uit vroegere dienstbetrekking / geen aftrek van advocaatkosten

IB / LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 13/00938 - ECLI:NL:GHSHE:2014:3880 - 25-09-2014

Jurisprudentie

Door ex-werkgever uitbetaald winstaandeel als loon belast / geen aftrek van advocaatkosten

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 13/821 - ECLI:NL:RBZWB:2013:5248 - 10-07-2013

Jurisprudentie

Lid van coöperaties / nieuw feit om na te vorderen / toepassing gebruikelijk loon

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01222 t/m 15/01224 - ECLI:NL:GHARL:2017:6563 - 01-08-2017

Jurisprudentie

Bijboeking nettoloon in rekening-courant van dga is genoten loon / afwaardering vordering niet toegestaan

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00604 - ECLI:NL:GHARL:2015:2735 - 14-04-2015

Volgende