Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Uitkeringen op polissen uit pre-Brede Herwaarderingsregime grotendeels belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 13/2158 - ECLI:NL:RBZWB:2014:747 - 31-01-2014

Jurisprudentie

Gewekt vertrouwen dat lijfrente-uitkering niet in heffing betrokken zou worden

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03586 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1820 - 26-04-2018

Jurisprudentie

Zweden handelt niet in strijd met EU-recht door niet-ingezetene die voor bronheffing heeft gekozen geen persoonlijke aftrekposten te verlenen

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑632/13 - ECLI:EU:C:2015:765 - 19-11-2015

Jurisprudentie

Aandeel in vrijgevallen vervangingsreserve, aangewend als premiestorting voor bij BV bedongen lijfrente, is geen aftrekbare lijfrentepremie

IB / P&L - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 12/00588 - ECLI:NL:GHARL:2013:4448 - 02-07-2013

Jurisprudentie

Voor het berekenen van belastingrente over revisierente bestaat een wettelijke grondslag

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/1331 - ECLI:NL:RBZWB:2016:5786 - 20-09-2016

Jurisprudentie

Belastingheffing in verband met afkoop lijfrenteverzekeringen / revisierente geen individuele en buitengewone last

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00485 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1555 - 26-04-2017

Jurisprudentie

Juiste correcties i.v.m. afkoop pensioen en rente over rekening-courantvordering

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/153 t/m 18/157 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9392 - 09-07-2018

Jurisprudentie

'State pension' maakt deel uit van het belastbaar inkomen uit werk en woning

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 13/4146 - ECLI:NL:RBNHO:2014:8408 - 11-08-2014

Jurisprudentie

Inspecteur paste saldomethode bij lijfrente-uitkering terecht toe

IB / P&L - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00375 - ECLI:NL:GHAMS:2018:4916 - 01-11-2018

Jurisprudentie

Pensioenuitkering uit VS door toepassing saldomethode onbelast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/5191 - ECLI:NL:RBZWB:2017:108 - 12-01-2017

Volgende