Zoekresultaat

Jurisprudentie

Aandeel in vrijgevallen vervangingsreserve, aangewend als premiestorting voor bij BV bedongen lijfrente, is geen aftrekbare lijfrentepremie

IB / P&L - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 12/00588 - ECLI:NL:GHARL:2013:4448 - 02-07-2013

Jurisprudentie

Geen vermindering van revisierente uit coulanceoverwegingen

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/01115 - ECLI:NL:GHARL:2015:7132 - 22-09-2015

Jurisprudentie

Revisierente terecht in rekening gebracht / terechte correctie giftenaftrek

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00951 - ECLI:NL:GHARL:2018:5809 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Inspecteur heeft aangifte IB terecht op diverse punten gecorrigeerd

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 45/05 - ECLI:NL:GHLEE:2007:BA4646 - 04-05-2007

Jurisprudentie

Inkomsten niet aan te merken als loon / geen inhoudingsplichtige

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00399 - ECLI:NL:GHARL:2017:10383 - 28-11-2017

Jurisprudentie

Ook bij pensioenopbouw door middel van egalisatie na vastlegging stellig pensioenvoornemen mag de lineaire methode niet worden toegepast

P&L / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 03/00105 - ECLI:NL:GHARN:2005:AT6094 - 09-05-2005

Jurisprudentie

Periodieke uitkeringen in het kader van een echtscheiding belast in box 3

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/00766 - ECLI:NL:GHARL:2014:2577 - 25-03-2014

Jurisprudentie

Betaling in kader van pensioen is niet ten dele toerekenbaar aan echtgenote en kan ook niet over meerdere jaren worden verspreid

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00112 - ECLI:NL:GHARL:2014:7192 - 16-09-2014

Jurisprudentie

Geen belaste vrijval van pensioen in eerste jaar na vestiging van pensioen-BV in Nederland

P&L / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00074 - ECLI:NL:GHARL:2014:9138 - 25-11-2014