Zoekresultaat

Jurisprudentie

Zweden handelt niet in strijd met EU-recht door niet-ingezetene die voor bronheffing heeft gekozen geen persoonlijke aftrekposten te verlenen

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑632/13 - ECLI:EU:C:2015:765 - 19-11-2015

Jurisprudentie

Duitse regeling voor aftrekbaarheid pensioenpremies deels discriminatoir

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑480/17 - ECLI:EU:C:2018:987 - 06-12-2018

Jurisprudentie

Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen / strijdigheid met VWEU

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-174/18 - ECLI:EU:C:2019:205 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Belgische belastingkorting voor pensioensparen discrimineert

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-296/12 - ECLI:EU:C:2014:24 - 23-01-2014