Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Uitkeringen op polissen uit pre-Brede Herwaarderingsregime grotendeels belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 13/2158 - ECLI:NL:RBZWB:2014:747 - 31-01-2014

Jurisprudentie

Voor het berekenen van belastingrente over revisierente bestaat een wettelijke grondslag

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/1331 - ECLI:NL:RBZWB:2016:5786 - 20-09-2016

Jurisprudentie

Juiste correcties i.v.m. afkoop pensioen en rente over rekening-courantvordering

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/153 t/m 18/157 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9392 - 09-07-2018

Jurisprudentie

'State pension' maakt deel uit van het belastbaar inkomen uit werk en woning

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 13/4146 - ECLI:NL:RBNHO:2014:8408 - 11-08-2014

Jurisprudentie

Pensioenuitkering uit VS door toepassing saldomethode onbelast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/5191 - ECLI:NL:RBZWB:2017:108 - 12-01-2017

Jurisprudentie

Van verzekeraar ontvangen vergoeding voor te hoge kosten is belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/6415 - ECLI:NL:RBZWB:2016:2366 - 26-04-2016

Jurisprudentie

Partner dga moet meewerken aan afstempelen PEB-aanspraken en omzetting in oudedagsverplichting

Alg / P&L - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - C/13/632721 / FA RK 17-4850 - ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 - 31-01-2018

Jurisprudentie

Afkoop van C-polis vindt plaats in box 1

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/6924, 14/8447 en 15/1966 - ECLI:NL:RBGEL:2016:1904 - 07-04-2016

Jurisprudentie

Conserverende aanslag in strijd met goede verdragstrouw? / prejudiciële vragen

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/3350 - ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 - 09-03-2017

Volgende