Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Uitkeringen op polissen uit pre-Brede Herwaarderingsregime grotendeels belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 13/2158 - ECLI:NL:RBZWB:2014:747 - 31-01-2014

Jurisprudentie

Voor het berekenen van belastingrente over revisierente bestaat een wettelijke grondslag

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/1331 - ECLI:NL:RBZWB:2016:5786 - 20-09-2016

Jurisprudentie

Pensioenuitkering uit VS door toepassing saldomethode onbelast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/5191 - ECLI:NL:RBZWB:2017:108 - 12-01-2017

Jurisprudentie

Van verzekeraar ontvangen vergoeding voor te hoge kosten is belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/6415 - ECLI:NL:RBZWB:2016:2366 - 26-04-2016

Jurisprudentie

Conserverende aanslag in strijd met goede verdragstrouw? / prejudiciële vragen

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/3350 - ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 - 09-03-2017

Jurisprudentie

Pensioenpremies Belgische pensioenregeling terecht tot belastbaar loon gerekend

IB / LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/1123 - ECLI:NL:RBZWB:2017:4440 - 19-07-2017

Jurisprudentie

Berekening premieheffing volksverzekeringen bij afkoop klein pensioen

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/2318 - ECLI:NL:RBZWB:2015:5629 - 27-08-2015

Jurisprudentie

Pensioenuitkering op grond van verdrag Portugal in Nederland belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/2858 - ECLI:NL:RBZWB:2017:1157 - 28-02-2017

Jurisprudentie

Bij afkoop van lijfrente is terecht revisierente in rekening gebracht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5920 - ECLI:NL:RBZWB:2019:953 - 06-03-2019

Jurisprudentie

Nabestaandenpensioen emigrant volledig in Nederland belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6412 - ECLI:NL:RBZWB:2019:540 - 12-02-2019

Volgende