Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Aan kinderen betaalde erfpachtcanon is niet aftrekbaar

IB / S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01164 - ECLI:NL:GHSHE:2017:880 - 03-03-2017

Jurisprudentie

Verkoop woning tegen WEV € 250.000 met kwijtschelding (deel) koopsom / WOZ-waarde speelt geen rol bij bepalen hoogte schenking

S&E / WBR - Arrest Hoge Raad - 15/01414 - ECLI:NL:HR:2016:320 - 26-02-2016

Jurisprudentie

Over uitkering geheven successierecht kwalificeert niet als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001

IB / S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/01984 - ECLI:NL:PHR:2015:2241 - 22-10-2015

Jurisprudentie

Revisierente geen individuele en buitensporige last

IB / S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/02950 - ECLI:NL:PHR:2017:1462 - 22-12-2017

Jurisprudentie

Giften aan natuurlijke personen vormen geen giften aan een ANBI

IB / S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00013 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1763 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Het is IB-inspecteur niet aan te rekenen dat hij niet eerder over leveringsakte van grond beschikte

IB / S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 14/1168 - ECLI:NL:RBZWB:2015:109 - 13-01-2015

Jurisprudentie

Stichting is geen ANBI omdat voorzitter van bestuur volle zeggenschap over vermogen van stichting heeft

IB / S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/8922 - ECLI:NL:RBGEL:2015:1934 - 24-03-2015

Jurisprudentie

Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoedvennootschappen

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01489 - ECLI:NL:PHR:2020:1205 - 23-12-2020

Volgende