Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Belgische sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen komen niet in aftrek op Nederlandse winst

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00908 en 11/00909 - ECLI:NL:GHDHA:2013:4597 - 05-11-2013

Jurisprudentie

In België wonende Nederlander is premies AOW verschuldigd

IB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03846 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5018 - 16-11-2017

Jurisprudentie

Geen aftrek Belgische RSVZ-bijdrage als uitgaven voor inkomensvoorzieningen

IB / SV - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 15/00199 en 15/00200 - ECLI:NL:GHAMS:2016:827 - 07-01-2016

Jurisprudentie

Belgische socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen aftrekbaar van Nederlandse winst

IB / SV - Arrest Hoge Raad - 13/06189 - ECLI:NL:HR:2015:850 - 10-04-2015

Jurisprudentie

Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor werkneemster Europol

IB / SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05348 - ECLI:NL:PHR:2018:762 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Juiste belasting- en premieheffing over ZW-uitkering

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00698 - ECLI:NL:GHDHA:2018:389 - 23-01-2018

Jurisprudentie

Overdracht nationaal pensioen naar pensioenregeling EU/ geen herwaardering

Alg / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑132/18 P - ECLI:EU:C:2019:413 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Premieheffing aan Nederland toegewezen, maar voor loon is ook België heffingsbevoegd

IB / LB / SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/05851 - ECLI:NL:PHR:2015:397 - 31-03-2015

Jurisprudentie

A-G adviseert tot stellen van prejudiciële vragen over toepassing van Vo. 1408/71 in geval van werkzaamheden in Oostenrijk als skilerares tijdens verlof

IB / SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/05346 - ECLI:NL:PHR:2015:491 - 31-03-2015

Jurisprudentie

Geen recht op volledig bedrag van algemene heffingskorting voor Poolse vrouw

IB / SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 14/5325 - ECLI:NL:RBZWB:2015:2135 - 02-04-2015

Volgende