Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Verlaagd tarief voor 'woningen' / gemeenschappelijke bijlage bij conclusies

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04101, 16/02257, 16/03768 en 16/04101 - ECLI:NL:PHR:2016:1222 - 23-11-2016

Jurisprudentie

Geen woningtarief voor verkrijging perceel grasland / geen aanhorigheid van woning

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01266 - ECLI:NL:GHARL:2020:9068 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Verkrijging van kluskavel belast naar woningtarief

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/02895 - ECLI:NL:PHR:2019:789 - 26-07-2019

Jurisprudentie

Vergroting door uittreden van een vennoot van het aandeel in tot een VOF behorende woningen moet worden belast aan de hand van de volle waarde, ook al bezit de VOF niet de economische eigendom

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 41.086 (AT7227) - 28-04-2005

Jurisprudentie

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op bouwperceel / stelling dat over levering BTW verschuldigd was, te laat ingebracht

BTW / WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/05062 - ECLI:NL:PHR:2013:772 - 26-07-2013

Jurisprudentie

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting is niet van toepassing op verkrijging van bedrijfsruimtes

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 13/00343 - ECLI:NL:GHAMS:2014:3489 - 21-08-2014

Jurisprudentie

Verkrijging van schoolwoningen belast met 6% overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01029 en 14/01030 - ECLI:NL:GHSHE:2016:3768 - 25-08-2016

Jurisprudentie

Aard van onroerende zaak door schade en verval niet verloren gegaan / woningtarief

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00236 - ECLI:NL:GHSHE:2020:651 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Verkrijging van echtelijke woning van ex-echtgenote was belast voor de overdrachtsbelasting

WBR - Arrest Hoge Raad - 36.348 - ECLI:NL:HR:2001:AD6052 - 23-11-2001

Jurisprudentie

Verkregen onroerende zaak kwalificeert niet als woning

WBR - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/4789 - ECLI:NL:RBNHO:2020:1486 - 03-03-2020

Volgende