Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Negatieve inkomsten eigen woning in Spanje pro rata aftrekbaar in werkstaten indien belastingplichtige in woonstaat geen toereikend inkomen geniet

IB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-283/15 - ECLI:EU:C:2016:638 - 07-09-2016

Jurisprudentie

Nederland mag monumentenaftrek beperken tot in Nederland gelegen monumenten

IB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-87/13 - ECLI:EU:C:2014:2164 - 04-09-2014

Jurisprudentie

Aftrek voorbelasting indien aanvankelijk onjuist tarief is toegepast / vervaltermijn

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-8/17 - ECLI:EU:C:2017:927 - 30-11-2017

Jurisprudentie

Btw-aftrek bij leasetransacties inzake voertuigen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-153/17 - ECLI:EU:C:2018:305 - 03-05-2018

Jurisprudentie

Voorgenomen verwerving deelneming / wijziging voorgenomen handelingen / aftrek btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑42/19 - ECLI:EU:C:2020:378 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Duitse regeling over aftrekbaarheid onderhoudsuitkeringen discrimineert

IB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-559/13 - ECLI:EU:C:2014:2379 - 18-11-2014

Jurisprudentie

Duitse btw-vrijstelling voor levering van warmte door VvE aan eigenaren geoorloofd?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑449/19 - ECLI:EU:C:2020:689 - 10-09-2020

Jurisprudentie

Toepassing vrijstelling voor (kleine) elektriciteitsproducenten / eigen gebruik

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-90/17 - ECLI:EU:C:2018:169 - 07-03-2018

Jurisprudentie

Geen aftrek voorbelasting voor om niet verrichte diensten aan derden / bedrijfsredenen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-132/16 - ECLI:EU:C:2017:283 - 06-04-2017

Jurisprudentie

Zonder facturen geen recht op aftrek van voorbelasting

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-664/16 - ECLI:EU:C:2018:346 - 30-05-2018

Volgende